• Εγχρωμες, Ασπρόμαυρες & Υπέρυθρες Αεροφωτογραφίες - AeroHELLAS Basic
  • Εγχρωμες, Ασπρόμαυρες & Υπέρυθρες Αεροφωτογραφίες - AeroHELLAS Basic

Εγχρωμες, Ασπρόμαυρες & Υπέρυθρες Μετρητικές Αεροφωτογραφίες - AeroHELLAS Basic

Οι μετρητικές (τοπογραφικών προδιαγραφών) αεροφωτογραφίες αποτελούν την πρωτογενή πληροφορία η οποία μέσω κατάλληλης επεξεργασίας σε συστήματα αναλυτικής και ψηφιακής φωτογραμμετρίας μετασχηματίζεται σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, διανυσματικά ή ψηφιδωτά (raster) υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας .

Τα αεροσκάφη μας πραγματοποιούν συνεχώς αεροφωτογραφήσεις, είτε για να καλύψουν ανάγκες πελατών μας είτε για να εμπλουτίσουν το αρχείο αεροφωτογραφιών της εταιρείας μας που καλύπτει πόλεις και χωριά, οδικούς άξονες, περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, περιοχές με υψηλό δείκτη ανάπτυξης ή ειδικού ενδιαφέροντος.

Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία που θέλει απλές αεροφωτογραφίες για μη μετρητικές χρήσεις, διαθέτουμε σε ψηφιακή ή αναλογική μορφή: 

  • Εκτυπώσεις αεροφωτογραφιών εξ' επαφής (contact prints) σε format 23Χ23 εκ., έγχρωμες ή ασπρόμαυρες σε διάφορες κλίμακες.
  • Αεροφωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή και σε διάφορες αναλύσεις για κοινή (μη χαρτογραφική) χρήση, (φωτοερμηνεία, ανάλυση χρήσεων γής, καταγραφές κ.λ.π)
  • Πολυφασματικές ψηφιακές αεροφωτογραφίες (R, G, B, NIR)
  • Μεγεθύνσεις αεροφωτογραφιών σε διάφορα μεγέθη απο 2Χ μέχρι 20Χ.
  • Posters αεροφωτογραφιών με επιλογή της περιοχής ενδιαφέροντος.