• Μετρητικές Αεροφωτογραφίες για Φωτογραμμετρική Χρήση - AeroHELLAS Pro
 • Μετρητικές Αεροφωτογραφίες για Φωτογραμμετρική Χρήση - AeroHELLAS Pro

Μετρητικές Αεροφωτογραφίες για Φωτογραμμετρική Χρήση - AeroHELLAS Pro

Για τον επαγγελματία Μηχανικό που ενδιαφέρεται για μετρητικές αεροφωτογραφίες, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει σε αναλυτικά φωτογραμμετρικά όργανα ή ψηφιακούς φωτογραμμετρικούς σταθμούς για χαρτογραφικούς σκοπούς διαθέτουμε :

 • Αεροφωτογραφίες προερχόμενες απο ψηφιακή ή αναλογική φωτομηχανή
 • Εκτυπώσεις αεροφωτογραφιών εξ' επαφής (contact prints) σε format 23Χ23 εκ., έγχρωμες ή ασπρόμαυρες σε διάφορες κλίμακες.
 • Διαθετικά σε polyester film για φωτογραμμετρικές αποδόσεις
 • Σαρωμένες αεροφωτογραφίες, προερχόμενες από φωτογραμμετρικό σαρωτή Z/I Imaging Photoscan 2000, υψηλής γεωμετρικής και ραδιομετρικής ποιότητας για φωτογραμμετρικές αποδόσεις σε αναλύσεις από 1.000 μέχρι 3.500 dpi και σε διάφορα formats (TIFF uncompressed, JPEG_2000).
 • Φωτομωσαϊκά υπο κλίμακα σε αναλογική και ψηφιακή μορφή (semi controlled photyomosaics)
 • Στοιχεία βαθμονόμησης φωτομηχανών (camera calibration reports) για κάθε λήψη


Κάλυψη - Κλίμακες

Ανεξάρτητα από τον τύπο και την χρήση των αεροφωτογραφιών, μπορείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή αναζήτησης να ψάξετε για αεροφωτογραφίες σε κάποια περιοχή με στοιχείο εισόδου την ονομασία του Δήμου, της πόλης, του νησιού ή του οδικού άξονα.

Ειδικότερα, ορισμένες περιοχές καλύπτονται από αεροφωτογραφίες σε διάφορες κλίμακες, ενώ σε κάποιες από αυτές πραγματοποιούνται αεροφωτογραφήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 • Αθήνα - Κλίμακες 1:5.000, 1:10.000, 1:15.000, 1:25.000, Μεγέθη pixel 5 έως 40 εκατ.
 • Θεσσαλονίκη - Κλίμακες 1:5.000, 1:10.000, 1:15.000, 1:25.000
 • Πρωτεύουσες Νομών - Κλίμακες 1:10.000
 • Κωμοπόλεις - Κλίμακες 1:8.000
 • Νησιά - Κλίμακες 1:10.000, 1:20.000
 • Οδικοί άξονες - Κλίμακες 1:12.000, 1:15.000
 • Σιδηροδρομικοί άξονες - Κλίμακες 1:12.000, 1:8.000

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και αναζητήσετε αεροφωτογραφίες της περιοχής που σας ενδιαφέρει πατώντας εδω