• Χαρτογραφήσεις - Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών
  • Χαρτογραφήσεις - Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών
  • Χαρτογραφήσεις - Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών

Χαρτογραφήσεις - Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών & Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους

Στην Geomatics αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων χαρτογράφησης ευρείας κλίμακας ξεκινώντας από την αεροφωτογράφηση και φθάνοντας στην παράδοση του τελικού χαρτογραφικού υποβάθρου και την ενσωμάτωσή του σε περιβάλλον ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Πραγματοποιούμε προγράμματα σύνταξης τοπογραφικών και χαρτογραφικών υποβάθρων, σε διάφορες κλίμακες, τόσο σε διανυσματική μορφή όσο σε μορφή raster (ορθοφωτοχάρτες) για λογαριασμό δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων καλύπτοντας όλες τις φάσεις του έργου όπως :

  • Σχεδιασμό πτήσεων
  • Αεροφωτογράφηση
  • Εργασίες επιγείων ελέγχων
  • Φωτογραμμετρικές αποδόσεις
  • Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους
  • Παραγωγή ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών
  • Οργάνωση δεδομένων σε περιβάλλον G.I.S

Αν αντιπροσωπεύετε έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκσυγχρονίστε τις χαρτογραφικές υποδομές του Δήμου σας, γρήγορα, οικονομικά και με αξιόπιστο τρόπο.

Αξιοποιείστε τις εξελίξεις της τεχνολογίας στον τομέα των χαρτογραφήσεων. Στην Geomatics θα έχετε μια ολοκληρωμένη, οικονομική και τεχνολογικά σύγχρονη λύση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες