• Ορθοφωτογραφίες - Ορθοφωτοχάρτες (OrthoHELLAS)

Ψηφιακές Ορθοφωτογραφίες - Ορθοφωτοχάρτες - OrthoHELLAS

Οι ψηφιακές ορθοφωτογραφίες και ορθοφωτοχάρτες αποτελούν ένα σύγχρονο χαρτογραφικό προϊόν που συνδυάζει την μετρητική ποιότητα και ακρίβεια ενός τοπογραφικού διαγράμματος με τον πλούτο και την ποιότητα πληροφορίας που μπορεί να μας δώσει μία υψηλής ανάλυσης ψηφιακή αεροφωτογραφία.

Η παραγωγή των ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών έγινε εφικτή κατά τα τελευταία χρόνια, σαν αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της αύξησης της υπολογιστικής των ισχύος με ταυτόχρονη ανάπτυξη και των αντίστοιχων προϊόντων λογισμικού.

Η Geomatics Α.Ε, χάρις στην κάθετη οργάνωση που διαθέτει, η οποία και επιτρέπει την πλήρη κάλυψη όλου του φάσματος των υπηρεσιών παραγωγής ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών (αεροφωτογράφηση, ψηφιακή ή αναλογική, εργασίες πεδίου, φωτογραμμετρική επεξεργασία) έχει ηγετική θέση στην τεχνολογία αυτή και αποτελεί το μεγαλύτερο φορέα παραγωγής και διάθεσης ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών στη χώρα μας.

Εχουμε την δυνατότητα να παράγουμε άμεσα, υψηλής ποιότητας έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, είτε με χρήση υφισταμένων αεροφωτογραφιών είτε με χρήση νέων, πραγματοποιώντας αεροφωτογραφήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε ενδιαφερομένου πελάτη.

Tο αρχείο των ορθοφωτοχαρτών που διαθέτει η εταιρεία μας καλύπτει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες περιοχές:

  • Νομός Αττικής - Έγχρωμοι & ασπρόμαυροι ορθοφωτοχάρτες σε κλίμακα αντίστοιχη της 1:5.000 με χωρική ανάλυση (GSD) 0,50 m. και 1,0 m.
  • Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης-Έγχρωμοι & ασπρόμαυροι ορθοφωτοχάρτες σε κλίμακα αντίστοιχη της 1:5.000 με χωρική ανάλυση (GSD) 0.50 m.
  • Πρωτεύουσες Νομών - Κλίμακα αντίστοιχη της 1:5.000 με χωρική ανάλυση (GSD) 0,50 m. Χώρα (τμήματα) - Κλίμακα αντίστοιχη της 1:5.000 με χωρική ανάλυση (GSD) 1,00 m - Κλίμακα 1:10.000 με GSD 2,00 m - Κλίμακα 1:20.000 με GSD 5,00 m.
  • Οδικοί άξονες - Αυτοκινητόδρομοι: Κλίμακες 1:2.000 με GSD 0,50 m, 0,25 m, και 1:5.000 GSD 0,50Σιδηροδρομικοί άξονες - Κλίμακες 1:5.000, 1:2.000 με GSD 0,50, 0,25 m. 

 

Για να αναζητήσετε ορθοφωτοχάρτες της περιοχής που σας ενδιαφέρει πατήστε εδω