ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

1.        ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - AeroHELLAS Basic

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.1

Στερεοσκοπικές αεροφωτογραφίες σε εκτυπώσεις εξ’ επαφής (contact)

23 X 23 εκ.

80 €

Φωτογραφική εκτύπωση

1.2

Μεγεθύνσεις αεροφωτογραφιών – Ψηφιακή εκτύπωση

50 Χ 50 εκ.

120 €

Εκτύπωση σε plotter

1.3

Μεγεθύνσεις αεροφωτογραφιών – Ψηφιακή εκτύπωση

75 Χ 75 εκ.

185 €

Εκτύπωση σε plotter

1.4

Μεγεθύνσεις αεροφωτογραφιών – Ψηφιακή εκτύπωση

100 Χ 100 εκ.

305 €

Εκτύπωση σε plotter

1.5

Μεγεθύνσεις αεροφωτογραφιών – Ψηφιακή εκτύπωση

125 Χ 125 εκ.

375 €

Εκτύπωση σε plotter


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Για ενδιάμεσα ή μεγαλύτερα μεγέθη παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ


2.        ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΜΕΓΑΛΑ POSTERS

Για posters μεγάλων διαστάσεων, μέχρι 4,00 Χ 4,00 μ και εκτύπωση σε Lambda παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας


 

3.        ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ - AeroHELLAS Basic

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.1

Αεροφωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή – Ανάλυση 600 dpi

87 Mb

120 €

Ψηφιακό προϊόν σε format TIFF, JPG

3.2

Αεροφωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή – Ανάλυση 1000 dpi

243 Mb

150 €

Ψηφιακό προϊόν σε format TIFF, JPG

3.3

Αεροφωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή – Ανάλυση 1400 dpi

476 Mb

185 €

Ψηφιακό προϊόν σε format TIFF, JPG

3.4

Αεροφωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή – Ανάλυση  1800 dpi

787 Mb

205 €

Ψηφιακό προϊόν σε format TIFF, JPG


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : ΟΙ τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ. Τα μεγέθη των αρχείων νοούνται χωρίς συμπίεση. Για ενδιάμεσες αναλύσεις καθώς και αναλύσεις μεγαλύτερες των 1800 dpi παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. ΟΙ αεροφωτογραφίες της σειράς AeroHELLAS Basic παραδίδονται χωρίς εικονοσήματα.Οι ψηφιακές εικόνες παραδίδονται σε format TIFF Uncompressed, TIFF JPG, INGR JPG  ή JPEG (CD / DVD)


 

4.        ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - AeroHELLAS Pro

Α/Α

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΔΙΑΘΕΤΙΚΑ(€)

ΣΑΡΩΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (€)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.1

1:4.000

110

150

1. Τιμές σε € ανά τεμάχιο χωρίς Φ.Π.Α

4.2

1:5.000

120

160

2. Για ενδιάμεσες κλίμακες ισχύει γραμμική παρεμβολή

4.3

1:6.000

135

170

 

4.4

1:7.000

145

185

 

4.5

1:8.000

155

195

 

4.6

1:10.000

180

220

 

4.7

1:12.000

200

230

 

4.8

1:15.000

230

275

 

4.9

1:20.000

290

330

 

4.10

1:25.000

330

370

 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Οι ψηφιακές αεροφωτογραφίες για φωτογραμμετρική χρήση προέρχονται απο ψηφιακή λήψη ή απο αναλογική με σάρωση σε φωτογραμμετρικό σαρωτή γεωμετρικής ακρίβειας +/- 2 μm. Διατίθενται και σε ανάλυση σάρωσης μέχρι 7 μm (3.600 dpi) με διαφορετικό τιμολόγιο.
 2. Μέγεθος αρχείων χωρίς συμπίεση: Για έγχρωμες αεροφωτογραφίες 803 Mb, Για ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες 268 Mb
 3. Για ποσότητα μεγαλύτερη των δέκα αεροφωτογραφιών παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 4. Τα διαθετικά ή οι σαρωμένες αεροφωτογραφίες για φωτογραμμετρική χρήση παραδίδονται με το πιστοποιητικό βαθμονόμησης της φωτομηχανής (Camera Calibration Report) που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη περίοδο φωτογράφησης. Τα πιστοποιητικά βαθμονόμησης ανανεώνονται ανά διετία.
 5. Οι ψηφιακές εικόνες παραδίδονται σε format TIFF Uncompressed, TIFF JPG ή INGR JPEG (CD /   DVD)
 6. Τα διαθετικά παραδίδονται σε polyester base film διαστάσεων 25,4 Χ 25,4 εκατ.
 7. Οι σαρωμένες αεροφωτογραφίες παραδίδονται σε ανάλυση 14 μm (1.800 dpi)
 8. Για τις ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες οι τιμές ισχύουν μειωμένες κατά 10%
 9. Οι τιμές είνα χωρίς Φ.Π.Α

 


 

5.        ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ - OrthoHELLAS

 

ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ,ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ Η ΠΟΛΥΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ PIXEL 
(m)

ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ 
(m)

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ Km2 (€)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΑΝΑ Km2
(€)

ΚΟΣΤΟΣ D.T.M ANA Km2
(€)

1:1.000

0,10

1

**

**

**

1:2.000

0,25

2

**

**

**

1:5.000

0,50

4

**

**

**

1:10.000

1,00

4

**

**

**

**        Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας


ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή των εικόνων για εμπορική εκμετάλλευση
 • Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση των εικόνων ή η προβολή τους σε άλλες ιστοσελίδες.
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε αναπαραγωγή, προβολή εικόνων μέσω του διαδικτύου ή οποιασδήποτε μορφής εμπορική εκμετάλλευση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ (€) και δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 19%